Ki Mit Tud

A Baktay Ervin Gimnáziumban, mint ahogyan az már szokás idén is megrendezésre került a KI MIT TUD. E színes programon egy diák képviseli az osztályát, persze szívesen fogadjuk, ha valamelyik osztályból több jelentkező is van. Ezen a napon reggeltől már szokatlanul nagy a nyüzsgés az egész iskolában délutánra pedig már rohanó, fellépésre készülő, csinosan öltözött diákokat láthatunk, akik remegnek az izgalomtól.

Az iskolánkban működő zeneiskola növendékei is szívesen lépnek fel és mutatják meg nekünk az egész éves munkájuk eredményét. Az előadások témáit a diákok választják ki, egyaránt láthatunk táncos, versmondó, énekes, hangszeres, illetve osztályprodukciókat is. Az utóbbi mindenki arcára mosolyt csal. A fantázia és a kreativitás ilyenkor nem szabhat határt, hiszen idén is megalakult a Baktay Asszonykórus, amelyet a 11. C diákjai alkottak. Az előadásokat egy szakmai zsűri pontozza és értékeli. A zsűriben zenetanárok, illetve egy diákönkormányzati tag is helyet foglal. Eredményhirdetés a hagyomány szerint a Baktay napon történik, sok más verseny kihirdetésével együtt. Bátran ki merem jelenteni, hogy ez az egyik olyan programunk, amely igen népszerű és egyben összekovácsolja az osztályokat.

további képekért kattints a képre

Minden fellépőnek hatalmas gratuláció és köszönet, amiért ki mertek állni ennyi ember elé és sokszor csodálatra méltón, hiba nélkül adták elő műsorszámukat. Hálás köszönet a Diákönkormányzatnak a program nagyszerű megszervezéséért és lebonyolításáért. Köszönjük a Nagyoknak, Adélnak és Bálintnak a fantasztikus, vicces konferálást és ugyanakkor a családias hangulat megteremtését.

Kovács Judit Lili (10. A)

Képekért köszönet Lenger Nórának.
Felvételt itt tekinthetik meg: YouTube

Segítség az egyéni felvételihez

A középfokú iskolákba való egyéni jelentkezés, lépésről, lépésre.

  1. lépés regisztráció az oktatas.hu oldalán (kattintson ide!)
  2. lépés Tanuló hozzáadása, és adatainak kitöltése a megjelenő felületen, majd az adatok mentése
  3. lépés, Jelenlegi általános iskola, és a gyermek további adatainak megadása, és mentése
  4. lépés Tanulmányi eredmények megadása
     1. hat évfolyamos képzésre jelentkezők 5. év végi, és 6. félévi matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy idegen nyelv, természetismeret és informatika eredményei. Aki nem tanult informatikát, ő a technika érdemjegyét tüntesse fel.
     2. 5 vagy 4 évfolyamos képzésre jelentkezők 7. év végi, és 8. félévi matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy idegen nyelv, fizika, biológia, kémia, földrajz és informatika eredménye

   A listában nem szereplő tantárgyakat, egyéb tanulmányi eredmény (tantárgy)hozzáadása gombra kattintva lehet megadni, miután a meglévő tantárgyak eredményeit mentették.

  5. lépés Tanuló adatainak véglegesítése

Az itt található dokumentum segítséget nyújt az egyéni jelentkezéshez (kattinson ide)

Felvételi dolgozatok megtekintése

Megtekintés ideje: 2018. január 29. 10:00-18:00
A dolgozatok megtekintése a következő EMMI rendelet betartásával történik. Kérjük hozzák magukkal azonosításukhoz szükséges igazolványaikat.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai

35. § (3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
(4) A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.
(7) A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Központi írásbeli felvételi

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben az általános felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga 2018. január 20-án (szombaton) 10 órakor lesz.

Helyszíne:  Baktay Ervin Gimnázium
(2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.)

A vizsga anyanyelvi és matematikai teszt kitöltéséből áll.

A tanuló feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát és/vagy diákigazolványát, valamint tollat, körzőt, vonalzót.

A megjelenést 945-re kérjük.

Ezúton is jelezzük, hogy technikai okok miatt a szülők csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, a jelentkezők nagy száma miatt az épületben nem tudunk várakozási lehetőséget biztosítani számukra.

A kijavított dolgozatok megtekintése

 1. január 29-én (hétfőn) 10-18 óra között lesz a földszint 1. teremben.

Az értékelő lapok kiadása

 1. február 5-én (hétfőn) 10-16 óra között lesz a földszint 1. teremben.

Ezúton értesítjük a Önöket arról is, hogy fénymásolatot készíteni a dolgozatról technikai okokból nem áll módunkban, a dolgozat lefényképezésének azonban nincs akadálya.

Dunaharaszti, 2018. január 9.

Köszönettel:

Lévai Mónika

igazgató

 

VÁLTOZÁS

A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal kérésére tájékoztatjuk a szülőket, étkezőket, hogy

A személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján 2018.01.01. napjától az iskolai étkezés térítési díja megváltozik.

A módosított bruttó térítési díj: 343,- Ft / étkezés (ebéd)