Beiskolázás

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

A felvételi lapok előállítása

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok  begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után, a KIFIR elektronikus
adatlapkitöltő rendszer általános iskolák számára készült felületén állítja elő.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer minden esetben egy tanulói adatlapot, és a szükséges számú jelentkezési lapot nyomtat. A program a jelentkezési lapo(ka)t intézményenként készíti el, a jelentkezési lapo(ko)n az középfokú iskolában továbbtanulásra megjelölt összes tanulmányi terület szerepel. Amennyiben a jelentkező az intézmény több – önálló ügyvitellel rendelkező – feladatellátási helyén (jellemzően egy szakképzési centrumon belül több tagintézményben) is megjelöl tanulmányi területeket, ezek mind felkerülnek a jelentkezési lapra. A jelentkezések könnyebb helyi adminisztrációja érdekében azonban a fenti esetben a program a minden postázási címhez külön jelentkezési lapot állít elő. A jelentkezési lapokon az intézménybe benyújtott összes jelentkezés szerepel, természetesen nem a tanuló által megadott sorrendben (mivel azt a középiskola nem ismerheti meg),
hanem feladatellátási helyenként csoportosítva, azon belül pedig a tanulmányi terület kódszáma szerinti növekvő sorrendben. A tanulmányi területek felsorolása mindig az adott feladatellátási hely tanulmányi területeivel kezdődik.

Figyelem!

Az elektronikusan kitöltött tanulói adatlap módosítását (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a számítógépes programban lehet elvégezni, majd a módosítást követően ismételten ki kell nyomtatni azt. Az aláíráson kívül a kinyomtatott, tanulói adatlapra és jelentkezési lap(ok)ra más, kézzel írott szöveg nem kerülhet.
Ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára, tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezik,
természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését.

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon
Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során  - linken hozta nyílvánosságra  2018. január 15-én.
Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban
való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módját követve.  (ld. előző bekezdés)

Hasznos linkek a felvételi eljárásához:

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

A 2017/2018. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben

 

 


 Oktatási Hivatal hírei

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról

Letölthető jelentkezési lap központi írásbeli jelentkezéshez

Letölthető felmentési kérelem az írásbeli felvételi vizsgához

Aktuális beiskolázási időszak (2017 / 2018 tanév)

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák

Gyakran Ismételt Kérdések


Iskolánkról röviden

A Baktay Ervin Gimnázium az UNESCO iskolahálózat tagja. Nevelési alapelvünk a klasszikus műveltség megismertetése, a hagyományos értékek tiszteletére nevelés. Kulcsfontosságú az idegen nyelvi, a társadalmi és a művészeti kompetenciák fejlesztése. Célunk felkészíteni a tanulókat a sikeres közép- és emelt szintű érettségire, a felsőfokú vagy szakmai továbbtanulásra. Három osztályt indítunk. Egy hat évfolyamos képzésű osztályt, egy 4+1 évfolyamos képzésű osztályt, ahol a nyelvi előkészítő évében a tanulók 14 nyelvi órát kapnak az első idegen nyelvből, (angol) 4 órát a második nyelvből (német), valamint egy általános tantervű, klasszikus (négy évfolyamos) gimnáziumi osztályt. Az iskolánkba jelentkező tanulókkal központi felvételi vizsgát iratunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából. (Az iskolánkban érvényes pontszámításról lejjebb olvashatnak.)


Hogyan jelentkezz a Baktayba?

Kinek?

Mit kell tenni?

Mikor?

Amire figyelj még!

Ha 8. osztályba jársz, és tovább szeretnél tanulni….

jelentkezned kell központi felvételire

 2017.december 8-ig

Mindegy, hogy hol írod meg, nem kötelező nálunk, de lehetőséged van erre is.

Ha 8. osztályba jársz, és jelentkezel hozzánk (is),

akkor jelentkezned kell a Baktay Ervin Gimnáziumba

 2018. február 19-ig

A jelentkezési lapot az általános iskolában töltöd ki.

Ha többféle képzésünk érdekel,

akkor a külön tagozatkódokat  egyenként jelöld meg.

Tájékozódás a felvételedről (ha hozzánk jelentkeztél)

Nézd meg a honlapunkon!

 2018. április 27-től

A jelentkezéseket központilag kezelik, országos szinten.

Ha 6. osztályba jársz, és hozzánk szeretnél jönni 7-től,

akkor jelentkezned kell központi felvételire

 2017.december 8-ig

Mindegy, hogy hol írod meg, nem kötelező nálunk, de lehetőséged van erre is.

Ha 6. osztályba jársz, és hozzánk szeretnél jönni 7-től,

akkor jelentkezned kell a Baktay Ervin Gimnáziumba

  2018. február 19-ig  Az általános iskolákat nem kötelező értesíteni, a jelentkezési lapot, csak szülői aláírással is el kell fogadnunk.

 


Felvételi időpontok

OM azonosító: 032 568

A tanulmányi területet meghirdető telephely kódja: 001

FONTOS időpontok:

Hat évfolyamos képzés: Tagozat kód: 01

2017. december 08. Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi  -
központi felvételi – vizsgára jelentkezés határideje.
2018. január 20. Központi írásbeli felvételi
magyar nyel és irodalomból illetve matematikából.
2018. február 19. Jelentkezési lapok beadási határideje

 

Öt évfolyamos képzés: Tagozat kód: 02

Négy évfolyamos képzés: Tagozat kód: 03

2017. december 08. Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi  -
központi felvételi – vizsgára jelentkezés határideje.
2018. január 20. Központi írásbeli felvételi
magyar nyel és irodalomból illetve matematikából.
2018. február 19. Jelentkezési lapok beadási határideje.

 


A felvételi pontok számítása a 4, illetve a 4+1 képzésre jelentkezők számára

Központi felvételi:100 pont

Hozott pontok: 100 pont a 7.osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján (magyar i.,magyar ny.,történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia, földrajz,kémia,informatika tantárgyakból ).

Maximum 200 pontja lehet egy tanulónak. A pontszámok alapján állítjuk fel a rangsort, melyet honlapunkon is megtekinthetnek, mielőtt azt a győri központba küldjük.

A felvételi pontok számítása a 6 évfolyamos képzésre jelentkezők számára

Központi felvételi:70 pont (Az elérhető 100 pont 70%-át számítjuk)

Hozott pontok: 70 pont (2 -szer 35 pont) (magyar i., magyar ny., történelem, matematika, idegen nyelv, 1 természettudományos tantárgy, informatika vagy technika)

Maximum 140 pontja lehet egy tanulónak. A pontszámok alapján állítjuk fel a rangsort, melyet honlapunkon is megtekinthetnek, mielőtt azt a győri központba küldjük.

Iskolánkban működő tantárgyi struktúrák és óraszámok

Tantárgyak

7.

8. 9. 10. 11.

12.

Iskolatípus

6

6 Ny 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5

4

Magyar nyelv és irodalom

3+1 cs

4 1+

1cs

4 4 3+1 cs 4 4 4 4 4 4 4 4

4

I. idegen nyelvek

4-cs

4cs 14-cs 4cs 4cs 4-cs 4cs 4cs 4cs 4-cs 4cs 4cs 4cs 3cs

4cs

II. idegen nyelv

4-cs

4cs 4cs 4-cs 4cs 4cs 4cs 4-cs 4cs 4cs 3cs 4cs

3cs

Matematika

3-cs

3cs 2-cs 3cs 3cs 3-cs 4 4 4 4 4 4 4 4

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

3

Erkölcstan/Etika

1

1 1 1

1

Biológia-egészségtan

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

1

Fizika

2

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

1

Kémia

1

2 2 2 2 2 2 2
Földrajz

2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1

Ének-zene

1

1 1 1 1 1 1

1

Vizuális kultúra

1

1 1 1 1 1 1

1

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret 1cs 1cs

1-cs

Művészetek

2

2 2 2 2

2

Informatika

1-cs

2cs 2-cs 2cs 2cs 2-cs 2cs 2cs

2cs

Életvitel és gyakorlat

1-cs

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

Osztályfőnöki

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Választandó fakultáció

4

4 4 4 4

4

Összesen

31

31 30 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35 35

35

Tehetséggondozás, felzárkóztatás A finanszírozott órakeret terhére, a státuszengedély alapján; igény, szükség szerint, illetve szakvélemény alapján tanévenként változó mértékben
Osztályok óraszáma 2011. évi CXC. 6. m. B-D oszlop kötelező órák

58

58 56 59 57 57 59 57 57 60 58 58 60 58

58

Diák maximális óraterhelése 110/2012. (VI. 4.) 8.§(3) kötelező+választott

31 + 4

31

+4

30 +4 35

+ 4

35

+

4

35 + 4 36

+ 4

36

+

4

36

+ 4

35 + 4 35

+

4

35

+4

35

+ 4

35

+

4

35

+

4