Segítség az egyéni felvételihez

A középfokú iskolákba való egyéni jelentkezés, lépésről, lépésre.

  1. lépés regisztráció az oktatas.hu oldalán (kattintson ide!)
  2. lépés Tanuló hozzáadása, és adatainak kitöltése a megjelenő felületen, majd az adatok mentése
  3. lépés, Jelenlegi általános iskola, és a gyermek további adatainak megadása, és mentése
  4. lépés Tanulmányi eredmények megadása
     1. hat évfolyamos képzésre jelentkezők 5. év végi, és 6. félévi matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy idegen nyelv, természetismeret és informatika eredményei. Aki nem tanult informatikát, ő a technika érdemjegyét tüntesse fel.
     2. 5 vagy 4 évfolyamos képzésre jelentkezők 7. év végi, és 8. félévi matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy idegen nyelv, fizika, biológia, kémia, földrajz és informatika eredménye

   A listában nem szereplő tantárgyakat, egyéb tanulmányi eredmény (tantárgy)hozzáadása gombra kattintva lehet megadni, miután a meglévő tantárgyak eredményeit mentették.

  5. lépés Tanuló adatainak véglegesítése

Az itt található dokumentum segítséget nyújt az egyéni jelentkezéshez (kattinson ide)

Felvételi dolgozatok megtekintése

Megtekintés ideje: 2018. január 29. 10:00-18:00
A dolgozatok megtekintése a következő EMMI rendelet betartásával történik. Kérjük hozzák magukkal azonosításukhoz szükséges igazolványaikat.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai

35. § (3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
(4) A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.
(7) A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Központi írásbeli felvételi

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben az általános felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga 2018. január 20-án (szombaton) 10 órakor lesz.

Helyszíne:  Baktay Ervin Gimnázium
(2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.)

A vizsga anyanyelvi és matematikai teszt kitöltéséből áll.

A tanuló feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát és/vagy diákigazolványát, valamint tollat, körzőt, vonalzót.

A megjelenést 945-re kérjük.

Ezúton is jelezzük, hogy technikai okok miatt a szülők csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, a jelentkezők nagy száma miatt az épületben nem tudunk várakozási lehetőséget biztosítani számukra.

A kijavított dolgozatok megtekintése

 1. január 29-én (hétfőn) 10-18 óra között lesz a földszint 1. teremben.

Az értékelő lapok kiadása

 1. február 5-én (hétfőn) 10-16 óra között lesz a földszint 1. teremben.

Ezúton értesítjük a Önöket arról is, hogy fénymásolatot készíteni a dolgozatról technikai okokból nem áll módunkban, a dolgozat lefényképezésének azonban nincs akadálya.

Dunaharaszti, 2018. január 9.

Köszönettel:

Lévai Mónika

igazgató

 

Nyílt napok

A Baktay Ervin Gimnázium idén is meghirdeti nyílt napjait, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Látogasson el Ön is a Nyílt Napokra, ahol az iskolában folyó képzésekről szerezhet részletes információkat.

A nyílt napok időpontjai:
2017. November 6. 17 óra
2017. November 7. 17 óra
2017. November 13. 17 óra

Tehetséggondozás 6. osztályosoknak

TEHETSÉGGONDOZÓ TANFOLYAM 6. OSZTÁLYOS TANULÓKNAK

A Baktay Ervin Gimnázium Pro Alma Mater Alapítványa a 2017/2018 tanévben tehetséggondozó tanfolyamot szervez a hatodik osztályos, továbbtanulni szándékozó tanulók számára.

A tanfolyam célja, hogy az alapvető kompetenciák megerősítésével és fejlesztésével segítsük a tanulókat a középiskolai tanulmányokra való felkészülésben.

A tanfolyamot a Baktay Ervin Gimnázium tanárai tartják matematikából és magyar nyelv és szövegértésből.

A foglalkozások 2017. szeptember 11-től 2018. január 15-ig tartanak hétfő délutánonként 15:00 – 16:45 között.

Az első foglalkozás 2017. szeptember 11-én (hétfő) 15:00 órakor kezdődik.

A tanfolyamra 2017. szeptember 7-én és 8-án 8:00 – 15:00 óra között a gimnázium titkárságán lehet jelentkezni.

A tanfolyamot a Pro Alma Mater Alapítvány szervezi. A foglalkozások költségeire tekintettel az alapítvány köszönettel és hálával fogadja a beiratkozók 15000 Ft-os – a beiratkozáskor befizetett – önkéntes felajánlását, támogatását.

A kitöltött jelentkezési lapot, hozza magával.
Jelentkezési lap itt letölthető