Alapdokumentumok

Tantervek

 

Tantárgy

7

8

9

10

11

12

Biológia

7-8

9-12

Ének

7-12

Erkölcstan, etika

7-8

Etika

Földrajz

7-8

9-12

Angol – 1. nyelv

7-12

Angol – 1. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Angol – 2. nyelv

7-12

Angol – 2. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Német – 1. nyelv

7-12

Német – 1. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Német – 2. nyelv

7-12

Német – 2. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Latin szakkör

7-11

Kémia

7-10

9-10

Magyar nyelv és irodalom

7-12

9-12

EK

Szövegértés

7-8

9NY

Fizika

7-12

9-12
9-12NYEK

9-10szakkör

11-12KSZE

Informatika

7-12

9-12
9-12NYEK

7-9szakkör

11-12KSZE
11-12ESZE

Matematika

7-12

9-12
9-12NYEK

7-11szakkör

11-12 ESZE
Média 9
Művészet 11 12
D12
Testnevelés 7-12
9-12
9-12NYEK
Történelem 7-12
9-12
11-12ESZE
7-8szakkör 10-11szakkör
Vizuális kultúra 7 8 9 10 11 12
Honvédelmi ismeretek 9-12